Oversikt

Registrering i arkivskjema

Arkivserie (arkivdel) er dokument som er inndelt og ordnet etter et spesielt prinsipp (f. eks kopibok som er kopi av utgående skriv ordnet kronologisk, saksarkiv ordnet etter arkivnøkkel m.v.). Arkivforskriften stiller også spesielle krav til at vi skal ha visse arkivserier/arkivdeler som postjournal, kopibok, et saksarkiv ordnet etter et system (en arkivnøkkel) og at informasjonen ordnes og systematiseres slik at vi gjenfinner informasjonen. Dersom ikke saksarkivet er tilstrekkelig for å håndtere spesielle saker, må det opprettes spesialarkiver ordnet etter objekt. Postjournalen har en sentral rolle i styring og gjenfinning av dokumentasjonen. Den er det viktigste registeret for hele kommunens dokumentbase.

Hver serie i enhetens arkiv er registrert i ett arkivserieskjema. Her vil en finne svar på hvordan de enkelte arkivseriene/arkivdelene skal behandles. Arkivseriebegrepet har vi i enkelte tilfelle strukket vel langt ved å fremheve enkeltdokumenter og registre som egentlig inngår i en annen serie (som f eks saksarkiv eller en spesialserie). Dette er gjort for å få oversikt og kontroll over spesielle typer dokumenter for enheten.

Laster...