Arkivdepot

Tromsø kommune tilsatte en byarkivar 3. februar 2003. Et av hovedoppgavene til byarkivaren var å bygge opp et byarkiv.

Byarkivet med byarkivaren ble en del av resultatenheten Bibliotek og byarkiv 1. mai 2005.

Byarkivet skal sikre, bevare og tilgjengeliggjøre kommunens eldre arkiver og arbeide for at kommunen dokumenterer sin virksomhet gjennom gode saksbehandlings- og arkiveringsrutiner.

Laster...