Arkivplan.no

Tromsø kommune

dis_morgenstemning_treskte-w

storgtbakke_w

fra_rambergan3_300

Arkivplanen

Arkivplanen, opprinnelig produsert i papirform, ble godkjent av rådmann Stein Rudaa 11. november 2004. Den er et produkt av et arkivplanarbeid som startet 23. oktober 2003 for enhetene Byggforvaltninga, Boligkontoret og Fagrent. Det som angår fellesrutiner og generell del ble trukket ut i en egen Arkivplan for Fokuskvartalet og gjelder alle enhetene som flyttet inn i nytt rådhus.

Resultatet av dette arbeidet er nå ført inn i tromso.arkivplan.no. Denne arkivplanen trenger å bli oppdatert for de enhetene den gjelder for. Etter at planen ble godkjent, har følgende skjedd: innflytting i nytt rådhus (Fokuskvartalet), sentralisering av arkivtjenesten og omorganiseringer.

I tillegg venter arkivplanarbeidet for over 90 enheter i Tromsø kommune.

Tove Johansen, byarkivar

Tromsø 28. juni 2007